MDT - Mechanická Diagnostika a Terapie

Komplexní koncept diagnostiky a terapie, který je vědecky podložený a je-li plně pochopen  a správně aplikován, je velice úspěšný. Snižuje množství invazivních výkonů a celkově tím výrazně snižuje náklady na léčbu. Terapie je cílená. Řeší příčinu, ne důsledek.

 

TENTO WEB NESLOUŽÍ JAKO PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ - POUZE Z NĚJ PROVÁDÍTE PLATBU

Copyright 2014 - 2018 © MDT Kurz